Categories

Προς ανασύσταση του αμαρτωλού ΣΑΕ;

Posted by at 6 February, at 20 : 48 PM Print

Επί των δηλώσεων του νέου υφυπουργού Εξωτερικών

■ Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ (PanhellenicPost.gr)

 

ΑΘΗΝΑ. Ο νέος υφυπουργός Εξω­τερικών για τον Απόδηµο Ελληνισµό, κ. Τέρενς Κουίκ, σε συνάντηση γνωριµίας µε τους συντάκτες του ΥΠΕΞ έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάγκη ανα­σύστασης του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού (ΣΑΕ).

Θέµα που εδώ και 6 χρόνια απασχολεί όλους τους υφυπουργούς και, εντούτοις, παραµένει εισέτι άλυτο. Ίσως γιατί ΔΕΝ απασχολεί πλέον την Οµογένεια! Η Οµογένεια οργανώνεται, σε τοπική σήµερα, σε παγκόσµια στο εγγύς µέλλον, βάση. Με δική της πρωτοβουλία. Με δικά της χρήµατα. Με δικές της ιδέες. Με δικά της Θέλω. Αυτό ανεξάρτητα από του τι τελικά θα συµβεί µε το ΣΑΕ.

Ο κ. Κουίκ (5ος κατά σειρά, υφυπουργός, από το 2010, για τον Απόδηµο Ελληνισµό, αν δεν χάσαµε το µέτρηµα) µίλησε για «νοµική ρύθµιση», «αυτορρύθµιση» και «αυτοχρηµατοδότηση» σε ό,τι αφορά το ΣΑΕ. Εδώ πάει γάντι η παροιµία «τι το λεν και δεν το κάνουν;» Ποιος τους εµποδίζει; Ποιοι δεν συµφωνούν µεταξύ τους; Τα ελληνικά κόµµατα! Μήγαρις ρώτησαν αρχικά την Οµογένεια εάν ήθελε ΣΑΕ; Μήπως τη ρωτούν και τώρα;

Ο κ. Υφυπουργός, εξέφρασε την άπο­ψη πως το ελληνικό λόµπι έχει ατο­νήσει σε σχέση µε τις δεκαετίες του ’80 και του ’90. Αλλά αυτό είναι εν µέρει φυσικό! Ούτε από χούντα µόλις βγήκε η χώρα, ούτε νωπή εισβολή στην Κύπρο έχουµε, ούτε καµία άλλη άµεση εθνική απειλή αντιµετωπίζουµε (ορατά τουλάχιστον) ώστε να ξεσηκωθεί ο εκτός συνόρων Ελληνισµός! Θα πείτε, έχουµε Οικονοµική κρίση! Μάλιστα.

Ευθύνεται η Οµογένεια γι αυτήν; Φυσικά Όχι. Θα πει κάποιος: Και δεν πρέπει να συνδράµει; Ναι. Πώς, όµως; Συγκροτήθηκε µήπως κάποιο Εθνικό Σχέδιο και το αγνοούµε;

Το µόνο που κάνει η Κυβέρνηση, κάθε φορά που απευθύνεται σε οµογενείς, είναι να τους προσκαλεί να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα! Και ξεχνάει ότι στην παρούσα κρίση οι µικρο-οµολογιούχοι οµογενείς ΕΧΑΣΑΝ πάλι τις αποταµιεύσεις τους µε το περίφηµο PSI!

Ο κ. Τέρενς Κουίκ επεσήµανε, ακόµη, πως θα πρέπει µε τους οµογενείς να µιλάµε σε επίπεδο Ελλάδας και όχι κοµµάτων. Στην κατεύθυνση αυτή ση­µείωσε πως δεν πρέπει οι οµογενείς να έχουν τα κόµµατα στη σκέψη τους, γιατί εδώ το κόµµα είναι ένα και λέγεται Ελλάδα.

Σε επίπεδο Ελλάδας, όµως, οφείλει να δρα στον οµογενειακό χώρο, µονόδροµα, η κάθε ελληνική Κυβέρνηση. Οι Απόδηµοι Έλληνες µε βάση το ισχύων Σύνταγµα, είναι ψηφοφόροι. Ψηφίζουν ελληνικά κόµµατα (ασχέτως αν κοστίζει ακριβά να πάρουν το αεροπλάνο και να έρθουν στην πατρίδα να ασκήσουν το δικαίωµά τους). Άρα δικαιούνται και να ανήκουν σε κόµµατα. Και να τα «έχουν στη σκέψη» τους. Εποµένως και να «πολιτεύονται» µέσα σ΄ αυτά, όπως η δηµοκρατία κελεύει.

Εκείνο που είναι υποχρεωµένο να κάνει το Εθνικό Κέντρο, είναι να πάψει να κρύβεται πίσω από το δάκτυλό του, τα κόµµατα να ξεπεράσουν τις φοβίες τους και ΟΛΑ µαζί να νοµοθετήσουν ως το Σύνταγµα επιτάσσει, την επιστολική, ηλεκτρονική ψήφο ή την ψήφο µε κάλπη, ώστε οι Απόδηµοι Έλληνες ψηφοφόροι να µπορούν να ασκούν του λοιπού ανεµπόδιστα το δικαίωµά τους από τον τόπο κατοικίας τους.

Αυτό έχει «κοµβική σηµασία», όπως σωστά είπε ο κ. Κουίκ, και το οποίο όντως «είναι ένα θέµα που πρέπει να λυθεί». Στην πράξη, όµως, όχι µε τα λόγια… (Εδώ δικαίως ο κ. Υφυπουργός θα πει πως το θέµα δεν είναι δικό του, είναι του Υπουργείου Εσωτερικών… Αν είχαµε ένα Υπουργείο Απόδηµου Ελληνισµού…)

Ωστόσο, βέβαιο είναι ότι ποτέ οι οµογενείς δεν µίλησαν στο Εθνικό Κέντρο «κοµµατικά». Και είναι ύβρις, µε την αρχαιοελληνική έννοια του όρου, να διατυπώνεται τέτοιος έστω και έµµεσος υπαινιγµός. Ούτε ποτέ πριν. Ούτε στους Βαλκανικούς Πολέµους. Ούτε στον Α’ και στον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Ούτε στους µεγάλους σεισµούς. Ούτε στην περίοδο της Δικτατορίας. Πάντα µιλούσαν, ενεργούσαν και έπρατταν συλλογικά και ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ. Αντίθετα, το Εθνικό Κέντρο παλαιότερα εξήγαγε, ως µη όφειλε, τον εγχώριο «διχασµό», που µόλυνε την Οµογένεια.

Και χρειάστηκε να φθάσει ο Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αµερική και να διακηρύξει δια ζώσης «ποτέ πια διχασµός στην οµογένεια» και απαιτήθηκε να στείλει µήνυµα ο Κωνσταντίνος Καραµανλής στην Οµογένεια «για το Θεό, να µην διχαστεί» από τη Χούντα, για να παραµείνει ο Απόδηµος Ελληνισµός ενω­­µένος, δυναµικός και πάντα πα­τριω­τικός.

Έτσι µπόρεσε η πατρίδα να λάβει ό,τι ανεκτίµητο έλαβε διαχρονικά από τον Απόδηµο Ελληνισµό και την Οµογένεια, σε οικονοµική βοήθεια, σε τρόφιµα, ρουχισµό σε µεγάλα έργα ευεργεσίας, ακόµη και σε έµψυχο δυναµικό σε κάθε δύσκολη περίοδο της ιστορίας της.

Αλλά είπαµε: Κανένα ελληνικό πα­νεπιστήµιο δεν δίδαξε την Ιστορία του Απόδηµου Ελληνισµού. Κανένας ιστο­ρικός, κανένας άνθρωπος του πνεύ­µατος, λογοτέχνης, διανοούµενος κλπ. δεν ασχολήθηκε και δεν εµπνεύ­στηκε (ή κάποιοι εµπνεύστηκαν ελά­χιστα) από το έπος του Απόδηµου Ελλη­νισµού…

HOME PAGE

Related Posts

Comments are closed.