Categories

Πρωτοβουλίες της Pan Gregorian NJ

Posted by at 23 April, at 14 : 24 PM Print

Μιλούν στο Estiator πρόεδρος και τσαίρµαν

 

Απ’ ευθείας συµφωνίες µε βιοµηχανίες επιδιώκει η Pan Gregorian NJ, όπως ο τσαίρµαν κ. Γιάννης Σακελλάρης και ο πρόεδρος κ. Γιώργος Σιαµπούλης πληροφόρησαν το Estiator σε πρόσφατη συνοµιλία τους µε τον εκδότη του περιοδικού µας.

Και οι δυο είπαν ότι είναι καιρός για αλλαγή στον τρόπου που µέχρι τώρα γινόταν τα συµβόλαια της εταιρίας και το πρώτο βήµα έγινε µε το κέτσαπ µάρκας RED GOLD, το οποίο προσφέρεται τώρα στα µέλη παράλληλα µε προϊόν της ίδιας εταιρίας που πακετάρεται µε το έµβληµα της Pan Gregorian, το οποίο είναι ελαφρώς ακριβότερο από το κανονικό προϊόν. Αυτό εξασφαλίζει σηµαντικές οικονοµίες στον επιχειρηµατία αφού αγοράζει το κιβώτιο των 24 κοµµατιών προς $27.50 και $28.50, αντί των $31.00-$37.00 που πληρώνει για τις γνωστές µάρκες. Το προϊόν αυτό χρησιµοποιεί ο κ. Σιαµπούλης στο Tom Sawer Diner στο Paramus τα τελευταία 5 χρόνια και ο κ. Σακελλάρης 4 χρόνια. Και οι δυο τόνισαν ότι αυτό το κέτσαπ είναι ακριβώς το ίδιο στη γεύση και ποιότητα. Δοκιµές γεύσης µε τις άλλες δυο γνωστότερες µάρκες απέδειξαν ότι δεν µπορεί κανείς να ξεχωρίσει την διαφορά.

Ταυτοχρόνως, η εταιρία ψάχνει και άρχισε ήδη συνεντεύξεις µε ενδιαφεροµένους για την ανάθεση σε ένα ικανό πρόσωπο τις επαφές µε διανοµείς και βιοµηχάνους προς εξασφάλιση των καλύτερων τιµών. Σ’ αυτό αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία και οι δυο ανώτεροι αξιωµατούχοι της εταιρίας.

Ένα άλλο µεγάλο πρόβληµα που αντιµετωπίζει η εταιρία είναι η προσέλκυση νέων στην ηλικία εστιατόρων για θέσεις στο Διοικητικό Συµβούλιο. Και µε ιδιαίτερη ικανοποίηση ανέφεραν τον Στέλιο Κοντολιό, ο οποίος µπήκε στο συµβούλιο µε τις εκλογές του Ιανουαρίου. Όλοι οι άλλοι αξιωµατούχοι και µέλη του συµβουλίου επανεξελέγησαν. Ο κ. Στέλιος Κοντολιός µε τα αδέλφια του Γιάννη και Δηµήτρη, είναι ιδιοκτήτες τριών πολύ πετυχηµένων diner. Της Northvale Classic Diner, της Tenafly Classic Diner και της Sparta Classic Diner στις οµώνυµες πόλεις του New Jersey. Άλλο νέο µέλος του συµβουλίου από πέρυσι, είναι ο κ. Χρ. Πρέντζας, του Westmont Diner στην οµώνυµη πόλη.

Όπως ανέφερε ο κ. Σακελλάρης, το Φιλανθρωπικό Ίδρυµα της Pan Gregorian, πρόεδρος του οποίο είναι ο γαµπρός του κ. Τζίµης Λογοθέτης του Candlewyck Diner στο East Rutherford, αποφάσισε να διευρύνει το έργο του µε υποτροφίες σε τελειοφοίτους οµογενείς µαθητές σε όλες τις Κοινότητες του Ν. Τζέρσεϋ. Εσχηµατίσθη ήδη επιτροπή µε πρόεδρο τον κ. Λογοθέτη και µέλη τον Dr. N. Παναγιώτου, Dr. Πάνο Γεωργόπουλο και τον καθηγητή Γεώργιο Αντωνίου.

Και οι δυο αξιωµατούχοι τόνισαν ότι θα ενταθούν οι προσπάθειες για την εγγραφή νέων µελών στη δύναµη του Pan Gregorian το οποίο διαθέτει 400 µετόχους και 675 µέλη χωρίς δικαίωµα ψήφου. Αυτά τα associated µέλη λαβαίνουν χαµηλότερα rebates και µικρότερα ποσοστά από τις αγορές που κάνουν.

Όπως πληροφορηθήκαµε, τον περασµένο µήνα συνεδρίασε το εθνικό Pan Gregorian, το οποίο περιλαµβάνει όλες τις οµώνυµες εταιρίες στο NJ, Upper NY, Metro NY, Connecticut και Carolinas, οι προσπάθειες για τρεις συµφωνίες µε βιοµηχανίες που θα ισχύσουν για όλα τα µέλη. Από την συνεδρίαση απουσίαζε ο κ. Σακελλάρης, ο οποίος, όπως µας είπε, παρητήθη διότι θέλει να αφοσιωθεί εξ ολοκλήρου στο Pan Gregorian N.J.

Ο κ. Σακελλάρης ήταν ιδιαίτερα επικριτικός και εξέφρασε βαθιά απογοήτευση για τις διασπάσεις που σηµειώνονται σε ορισµένα Pan Gregorian, συµπεριλαµβανοµένης και της εταιρίας του Ν. Τζέρσεϋ, µέλη της οποίας σχηµάτισαν προ ετών την εταιρία URO. Όπως µας είπε, όλα αυτά τα µαγαζιά παραµένουν µέτοχοι της Pan Gregorian και τα περισσότερα αγοράζουν από διανοµείς συµβεβληµένους µε το Pan Gregorian NJ.

Εκείνο που τον ενοχλεί περισσότερο, όπως µας είπε, είναι οι περιπτώσεις που οι αποχωρούντες κάνουν δικές τους εταιρίες και ωφελούνται προσωπικά. Σκοπός του Pan Gregorian ήταν να ωφελούνται όλα τα µέλη του και όχι ορισµένα µόνο, που χρησιµοποιούν την πείρα που αποκτήθηκε για να βγάζουν οι ίδιοι λεφτά, πρόσθεσε ο κ. Σακελλάρης.

Οι κ.κ. Σιαµπούλης και Σακελλάρης, οι οποίοι εφέτος συµπληρώνουν 17 χρόνια στα αξιώµατα του προέδρου και του τσαίρµαν, αντιστοίχως, αναφέρθηκαν στις δυο εκθέσεις τροφίµων που οργανώνει η εταιρία κάθε χρόνο τον Ιούνιο και τον Δεκέµβριο µε την ευκαιρία των δυο γενικών συνελεύσεων.

Στις δυο αυτές εκθέσεις µετέχουν 20-25 εταιρίες που διαθέτουν στα εστιατόρια τρόφιµα, ποτά και υπηρεσίες. Φθάνει η απλή επίσκεψη των µελών της εταιρίας για να εξασφαλίσουν ειδικά χαµηλές τιµές ακόµη και για δυο ή τρεις µήνες µετά την έκθεση.

Και οι δυο αξιωµατούχοι εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για το µειωµένο ενδιαφέρον πολλών µελών που δεν προσέρχονται ούτε στις γενικές συνελεύσεις. Χωρίς το ενδιαφέρον και την συµµετοχή των στις αποφάσεις του συµβουλίου δεν είναι δυνατή η επίτευξη των στόχων της εταιρίας, µας είπαν οι δυο αξιωµατούχοι της.

HOME PAGE

Related Posts

Comments are closed.