Categories

ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ – Φεβρουάριος 2016

Posted by at 21 February, at 18 : 45 PM Print

Οι Έλληνες και οι… Ινδιάνοι της Αμερικής!!!

Μια καινούργια χρονιά αρχίζει, για τη πατρίδα μας, σ’ ένα περιβάλλον κατήφειας, κατάθλιψης , αβεβαιότητας και προβληματισμού. Σκέφθηκα λοιπόν να γράψω κάτι που να σπάσει λίγο το όλο και πιο έντονο αυτό σκεπτικισμό. Διαβάζοντας λοιπόν ένα βιβλίο, από τις εκδόσεις ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, σκέφθηκα να γράψουμε κάτι να μας τονώσει, λίγο έστω, το ηθικό και να ξαναθυμηθούμε, τι άραγε αυτή η δύσμοιρη πατρίδα έχει προσφέρει στον πλανήτη που ζούμε, πέραν των γνωστών, γλώσσας, φιλοσοφίας, επι­στη­μών (ιατρικής, φαρμ­ακολογίας, μαθη­μα­τικών) και θρησκειών ακόμη…
Σας παραθέτω λοιπόν, μερικά απο­σπά­σματα από το βιβλίο “Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ”, εκδόσεων ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, του βετεράνου ερευ­νη­τή, ωκεανοπόρου πλοιάρχου του Ε.Ν.,Βαρθολομαίου Χ. Λάζαρη. Τι μας λέ­ει;…

«Ότι, οι ΕΛΛΗΝΕΣ πριν πολλές χι­λιετίες (προ κατακλυσμού) ,είχαν τα­ξιδεύσει και αποικίσει ΟΛΗ ΤΗ ΓΗ!!!… Βέβαια αυτό το αναφέρουν ουκ ολίγοι παλαιοί Έλληνες και ξένοι, συγγραφείς, μόνο που το σημερινό “κράτος”, έχει βα(λ)το-πεδίσει στη μόνη “γραφή” που παραδέχεται ως “αληθινή” και την οποία διδάσκει στα ελληνόπουλα!!! Την ΜΥ­ΘΙ­ΣΤΟΡΙΑ των ΕΛΛΗΝΩΝ, την πα­ρου­σιάζει ως “παραμυθάκι”……

Ο Δίων ο Προυσαεύς (ΠΕΡΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ Δ’,159P), που διέσωσε την συνομιλίαν του Μ. Αλεξάνδρου και Διογένους,μας λέγει ότι, ο Διογένης ωμίλησε δια Ήπειρον μεγαλυτέραν της Ασίας,όπου πηγαίνει κανείς αφού διασχίσει τον ωκεανόν…
[Μείζω της Ασίας ήπειρον τον ωκεανόν διανυσάμενος…] αλλά και ο Πλούταρχος εις το έργο του ΗΘΙΚΑ και ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΜΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ (σελ.941), ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΎΠΑΡΞΙΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΉΣ ΗΠ­ΕΙ­ΡΟΥ, καθώς και την Κρόνια-Ατλ­άντια (Ελληνική) αποίκησίν της, την οποίαν ανεζωογόνησαν νέοι Έλληνες αφι­χθέ­ντες επί Ηρακλέους, ο οποίος δι’ αυ­τόν ακριβώς τον λόγον ετιμάτο εκεί πε­­ρισσό­τερον από τον Κρόνον.

Επί πλέον…
[… Εν δε τη Ατλαντίδι νήσω ταύτη, με­γάλη συνέστη και θαυμαστή δύναμις βασιλέων(Ελλήνων) κρατούσα μεν απάσης της νήσου, πολλών δε άλλων νήσων και μερών της Ηπείρου](Αμε­ρικής)…
[…Ούτοι δε πάντες, αυτοί τε και οι έκγονοι τούτων επί γενεάς πολλάς ώκουν άρχοντες μεν πολλών άλλων κατά το πέλαγος νήσων, και μερών της Ηπείρου…] (Πλάτων ΚΡΙΤΙΑΣ κεφ.VII,εδαφ.113,114 & ΤΙΜΑΙΟΣ κεφ.ΙΙΙ εδαφ.25)
[…Παρελθών Ταρτησίαν (ο Αιγαίων Βριάρεως Ηρακλής) έστησε σημεία της πορείας επί των ορίων Ευρώπης και Λιβύης αντιστοίχως δύο στήλας(=στήλαι του Ηρακλέους-Γιβραλτάρ) φερόμενος υπό του Ηλίου κατά πορείαν, ωκεανόν διεπέρασεν…] (όπως πήγαινε ο ήλιος (δυτικά) κατευθυνόμενος)
[…δια της Λιβύης πορευθείς επί την έξω θάλασσαν και περατωθείς επί τη Ηπείρω αντικρύ…](Απολλόδωρος βιβλ.ΙΙ εδαφ.107,108,119).
“Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟ­Σ­ΜΟ”, Βαρθολομαίου Λάζαρη,εκδόσεις “ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ”, κεφ.”ΑΜΕΡΙΚΗ”, Γενι­κά,(σελ.141,142)..”
“-Εις τον 11ον τόμον THE WORLD OF MAN υπάρχουν φωτογραφίες Ινδιά­νων Πουέμπλος της περιοχής Colorado (39 μοίρες 00Β/105 μοίρες 30Δ) Rio Pecos,δια τους οποίους η εγκυκλοπαίδεια αναφέρει ότι έχουν εμφανώς Ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά (αντιθέτως προς τους λοιπούς Αμερινδούς). Επίσης,ότι εις την περιοχήν έζησαν προ χιλιετιών (κατά τους προιστορικούς χρόνους)”Άνθρωποι της ελληνικής παιδείας μετέχοντες”.(δηλαδή Έλληνες κατά Ισοκράτην)…”
“-Εις την κοιλάδα του Μισσισσιππή (Mississippi 33 μοίρες 26Β/088μοίρες 47Δ),ζουν φυλές που έχουν διαφορετικό πολιτισμό και φυσιογνωμικά χαρα­κτη­ρι­στικά από τους υπολοίπους,και είναι κα­ταχωρισμένες εις τα επίσημα αρχεία των ΗΠΑ ως “Greeks”.”
“-Η διάσημη αρχαιολόγος-Ερευνήτρια Henriette Mertz,εις το βιβλίο της ΑΤΛΑ­ΝΤΙΣ αναφέρει:

  1. ”Με τον χαλκό που έπαιρναν οι Έλληνες το 2000-1000 π.χ. από το Lake Superior της Αμερικής έκαναν το θησαυρό του Ατρέως, που βρήκε ο Σλήμαν εις τις Μυκήνες και τον Ορ­χομενό”.
  2. ”Η επιστημονική αποστολή Thomas, ανεκάλυψε εις την περιοχή Tennessee της Αμερικής,τους κύκλους,τις γέφυρες και τους τοίχους που περιγράφει ο Πλάτων εις τον διάλογό του ΚΡΙΤΙΑΣ”.
    “-Εις το Ντόβερ (Dover 39 μοίρες 10Β/075μοίρες 32Δ, (οι συντεταγμένες με επιφύλαξιν), έχουν διασωθή οι “στύ­λοι του Ηρακλέους” (Pillars of Hercules),καθώς και το “ελληνικό αμφι­θέατρο” (Greek Amphitheater).Φωτο­γρα­φίες των οποίων έχουν δημοσιευτεί εις το Thomas Report (12η επετηρίς )Αμε­ρικανικής Εθνολογικής Εταιρείας Smithsonian).
    (κεφ.”ΑΜΕΡΙΚΗ”,ΗΠΑ-ΚΑΝΑ­ΔΑ­Σ,σελ.187-188).»…

Αν λάβομε υπ’ όψιν, ότι εκτός των ανωτέρω, υπάρχουν και αρχαιολογικά ευ­ρήματα στην Ελληνική, αλλά και δια­θήκες Ινδιάνων εις την αρχαία Ελ­ληνική, και αν δούμε τα τοπωνύμια και τα ονόματα πόλεων και οικισμών, πολλά από τα οποία είναι ακριβώς όπως τα βρήκαν οι πρώτοι έποικοι, (Βλέπετε φωτογραφίες Βορείου και Νοτίου Αμε­ρικής), τότε κα­ταλαβαίνουμε σε τι πο­σοστό Έλληνας είναι ο κάθε άνθρωπος στα μέρη αυτά.

Αν μας δοθεί η ευκαιρία, μπορεί να επανέλθουμε, γιατί το θέμα είναι με­γά­λο, και στο Λονδίνο άρχισαν ήδη να δημιουργούνται οι πρώτοι ερευνητικοί κύκλοι γύρω από το θέμα αυτό!.

Επιμέλεια: Στέλιου Σχουρσίδη

ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ

Related Posts

Comments are closed.